Hem :: Kampanjpartner :: Nationella kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

EU-Oshas kontaktpunkter är nyckelpartner för genomförandet av kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv. De nationella kontaktpunkterna utgörs i regel av de ledande arbetsmiljöorganisationerna i de respektive EU-länderna. De utses av varje medlemsstats regering för att vara EU-Oshas officiella företrädare i landet. Kontaktpunkterna ansvarar för samordningen av kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv på nationell nivå.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Förutom att de organiserar en lång rad kampanjaktiviteter är kontaktpunkterna också de som bidrar mest till det mer övergripande genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram. De stödjer EU-Oshas initiativ med information och återkoppling och samarbetar med nationella nätverk som statliga myndigheter och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Klicka på profilen för den nationella kontaktpunkt nedan som du vill komma i kontakt med.

 

:: Gå till de reserverade sidorna för nationella kontaktpunkter.

Nationella kontaktpunkter (Profilerna är endast på engelska)