Titulná stránka :: Stres a psycho sociálne riziká

Stres a psychosociálne riziká

Potentially stressful working environment

Vedeli ste o tom, že stres je druhým najčastejšie uvádzaným zdravotným problémom súvisiacim s prácou v Európe?