Titulná stránka :: Partneri kampane :: Oficiálni partneri kampane

Oficiálni partneri kampane

Pomáhame vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracoviská, ktoré budú prínosom pre všetkých, ale nemôžeme to robiť sami. Preto naša kampaň Zdravé pracoviská bez stresu spolieha na široké spektrum partnerov.

Partneri kampane pochádzajú z rôznych odvetví z celej Európy– od spoločností a združení vo verejnom aj súkromnom sektore. Ich podnety majú zásadný význam pre koordináciu kampane na pracovisku.

Naša prechádzajúca kampaň Zdravé pracoviská v rokoch 2012 – 13 Spolupráca pri prevencii rizík čerpala z pomoci a podpory viac ako 80 partnerov kampane. Veríme, že naša súčasná kampaň nadviaže na tento úspech.

 

:: Vstúpte do vyhradeného priestoru oficiálnych partnerov kampane

View all partners in alphabetical order

Partneri (Profily sú dostupné len v anglickom jazyku)