Forside :: Kampanjepartnere :: Nasjonale kontaktpunkter

Nasjonale kontaktpunkter

EU-OSHAs kontaktpunkter er nøkkelpartnere i gjennomføringen av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen. Kontaktpunktene er vanligvis den ledende arbeidsmiljøorganisasjonen i et land. De oppnevnes av de respektive regjeringene som EU-OSHAs offisielle representant i landet. Kontaktpunktene har ansvar for å samordne Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen på nasjonalt plan.

Group photo of Focal Points in Bilbao

I tillegg til å organisere en rekke kampanjeaktiviteter yter de også viktige bidrag til den generelle gjennomføringen av Arbeidsmiljøorganets programmer. De støtter EU-OSHAs initiativer med informasjon og tilbakemeldinger og arbeider med nasjonale nettverk som omfatter statlige myndigheter og representanter for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Hvis du ønsker å kontakte ditt nasjonale kontaktpunkt, klikker du på profilen til det aktuelle kontaktpunktet nedenfor.

 

:: Gå til de nasjonale kontaktpunktenes private område

Nasjonale knutepunkter (profilene er bare på engelsk)