Home :: Campagnepartners :: Nationale focal points

Nationale focal points

De focal points van EU-OSHA zijn essentiële partners bij de uitvoering van de campagne voor een gezonde werkplek. Focal points zijn doorgaans de leidende organisaties voor veiligheid en gezondheid op het werk in een land. Ze worden door elke regering benoemd als de officiële vertegenwoordiger van EU-OSHA in die lidstaat. Als zodanig zijn de focal points verantwoordelijk voor de coördinatie van de campagne voor een gezonde werkplek op nationaal niveau.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Focal points organiseren niet alleen een groot aantal campagneactiviteiten, maar leveren in meer algemene zin ook belangrijke bijdragen aan de uitvoering van de werkprogramma's van het Agentschap. Ze ondersteunen initiatieven van EU-OSHA met informatie en feedback en werken samen met nationale netwerken waar onder meer overheden en vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers deel van uitmaken.

Als u contact wilt opnemen met uw nationale focal point, klik dan op het profiel van het desbetreffende focal point hieronder.

 

:: Ga naar de voor de nationale focal points gereserveerde ruimte

Nationale focal points (De profielen zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar)