Sākums :: Kampaņas partneri :: Valstu kontaktpunkti

Valstu kontaktpunkti

EU-OSHA kontaktpunkti ir drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas galvenie partneri. Parasti kontaktpunkti ir vadošās darba drošības un veselības aizsardzības organizācijas valstī. Katras valsts valdība izvirza konkrētu organizāciju, kas kļūst par EU-OSHA oficiālo pārstāvi šajā valstī. Tādējādi kontaktpunkti ir atbildīgi par drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas koordinēšanu valstī.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Kontaktpunkti ne tikai organizē lielu skaitu kampaņas aktivitāšu, bet arī ir galvenie dalībnieki, vispārīgi īstenojot aģentūras darba programmu. Tie atbalsta EU-OSHA iniciatīvas, sniedzot informāciju un atsauksmes, kā arī strādā ar valsts tīkliem, tostarp valdībām, un darbinieku un darba devēju pārstāvjiem.

Ja vēlaties sazināties ar savas valsts kontaktpunktu, noklikšķiniet uz attiecīgā kontaktpunkta profila, kas sniegts turpmāk.

 

:: Piekļūt valstu kontaktpunktu privātajai telpai

Valstu kontaktpunkti (Profili pieejami tikai angļu valodā)