Pradžia :: Kampanijos partneriai :: Nacionaliniai ryšių punktai

Nacionaliniai ryšių punktai

Įgyvendinanti saugių darbo vietų kampaniją EU-OSHA ryšių punktai yra svarbiausi partneriai. Paprastai ryšių punktų funkcijas atlieka pagrindinė šalies saugos ir sveikatos organizacija. Ryšių punktus skiria kiekvienos šalies vyriausybė ir jie atlieka EU-OSHA oficialaus atstovo toje šalyje funkcijas. Todėl ryšių punktai atsakingi už saugių darbo vietų kampanijos veiklos koordinavimą nacionaliniu lygmeniu.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Ryšių punktai ne tik organizuoja įvairiausią kampanijos veiklą, bet ir yra pagrindinės agentūros veiklos programą platesniame kontekste įgyvendinančios organizacijos. Jie remia EU-OSHA iniciatyvas teikdami informaciją ir atsiliepimus ir bendradarbiauja su nacionaliniais tinklais, įskaitant vyriausybes bei darbuotojų ir darbdavių atstovus.

Norėdami susisiekti su savo nacionaliniu ryšių punktu, spustelėkite atitinkamo ryšių punkto profilį toliau.

 

::Užeikite į privačią nacionalinių ryšių punktų zoną.

Nacionaliniai ryšių punktai (Aprašymai pateikiami tik anglų k)