Početak :: Partneri kampanje :: Službeni partneri kampanje

Službeni partneri kampanje

Mi pomažemo u stvaranju sigurnijih i zdravijih radnih mjesta u korist sviju, ali to ne možemo sami. Iz tog razloga u kampanji „Upravljanje stresom za zdrava mjesta rada” surađujemo s nizom različitih partnera.

Partneri kampanje dolaze iz različitih sektora diljem Europe – iz tvrtki i udruga javnog, kao i privatnog sektora. Njihov je doprinos presudan za koordinaciju kampanje među radnicima.

Naša prethodna Kampanja za zdrava mjesta rada 2012. – 2013. „Raditi zajedno na prevenciji rizika” temeljila se na pomoći i potpori više od 80 partnera kampanje. Nadamo se da će naša trenutačna kampanja nadograditi ovaj uspjeh.

 

:: Pristupite privatnom području za službene partnere kampanje

View all partners in alphabetical order

Partneri (Profili su samo na engleskom jeziku)