Početak :: Partneri kampanje :: Nacionalne središnjice

Nacionalne središnjice

EU-OSHA-ine središnjice ključni su partneri u provedbi Kampanje za zdrava mjesta rada. Nacionalne središnjice obično su vodeće organizacije za sigurnost i zdravlje u zemlji. Vlada svake države imenuje ih EU-OSHA-inim službenim predstavnikom u toj državi. Središnjice su u skladu s tim odgovorne za koordinaciju Kampanje za zdrava mjesta rada na nacionalnoj razini.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Središnjice nisu samo organizatori niza različitih aktivnosti, već općenito pridonose provedbi Agencijinih programa rada. One podupiru EU-OSHA-ine inicijative pružanjem informacijama i povratnih informacija, surađuju s nacionalnim mrežama uključujući vlade te predstavnike radnika i poslodavaca.

Želite li stupiti u kontakt sa svojom nacionalnom središnjicom, kliknite na odgovarajući profil središnjice u nastavku.

 

:: Pristupite privatnom području za nacionalne središnjice

Nacionalne središnjice (Profili su samo na engleskom jeziku)