Početak :: Partneri kampanje :: Medijski partneri

Medijski partneri

Naši medijski partneri surađuju s nama u podizanju svijesti o temama kampanje putem različitih kanala oglašavanja i promocije kampanje. Naši medijski partneri jedinstvena su skupina novinara i urednika diljem Europe koji žele promicati sigurnost i zdravlje na radu.

Partnerstvo je rezervirano za medijske ili izdavačke kuće koje se u znatnoj mjeri žele i mogu uključiti u kampanju.

Za više informacija o prednostima koje ostvarujete postanete li medijski partner i o tome kako se prijaviti pogledajte ponudu za medijsko partnerstvo u kampanji (samo na engleskom).

 

:: Pristupite privatnom području

Media Partners (Profili su samo na engleskom jeziku)