Algus :: Kampaaniapartnerid :: Riiklikud teabekeskused

Riiklikud teabekeskused

EU-OSHA teabekeskused on tervislike töökohtade kampaania korraldamisel peamised partnerid. Teabekeskuseks on enamasti riigi tööohutuse ja töötervishoiu juhtorganisatsioon, mille riigi valitsus määrab EU-OSHA ametlikuks esindajaks riigis. Nii koordineerivad teabekeskused tervislike töökohtade kampaaniat riigi tasandil.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Peale mitmesuguste kampaaniaürituste korraldamise aitavad teabekeskused igati kaasa ka EU-OSHA muule tegevusele. Nad toetavad agentuuri algatusi teabe ja tagasisidega ning peavad sidet riiklike võrgustikega, kuhu kuuluvad ka valitsused, ning töötajate ja tööandjate esindajatega.

Oma riigi teabekeskuse kontaktandmed saate, kui klõpsate allpool vastava teabekeskuse profiili.

 

:: Riiklike teabekeskuste privaatne ala

Riiklikud teabekeskused (profiilid on saadaval vaid inglise keeles)