Αρχική Σελίδα :: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ :: Φάκελος Τύπου

Φακελος Τυπου

cotton bag campaign

Για τους δημοσιογράφους διατίθεται ένας φάκελος που παρέχει πληροφορίες για τα βασικά ζητήματα της εκστρατείας.

Ο φάκελος περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία και επικαιροποιημένα ακριβή στοιχεία και γεγονότα.