Αρχική Σελίδα :: ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ :: Επίσημοι εταίροι εκστρατείας

Επισημοι εταιροι εκστρατειας

Συμβάλλουμε στη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων χώρων εργασίας προς όφελος όλων, αλλά δεν μπορούμε να το πράξουμε μόνοι μας. Για τον λόγο αυτόν, η εκστρατεία μας «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» στηρίζεται σε διάφορους εταίρους.

Οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας προέρχονται από διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη—από εταιρείες και ενώσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η συνεισφορά τους είναι ουσιαστική για τον συντονισμό της εκστρατείας σε επίπεδο επιχειρήσεων.

Η προηγούμενη εκστρατεία μας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας της περιόδου 2012–13 με τίτλο «Πρόληψη των Κινδύνων στην Εργασία με τη Συμμετοχή Όλων», αξιοποίησε τη βοήθεια και την υποστήριξη περισσότερων από 80 επίσημων εταίρων της εκστρατείας. Ελπίζουμε ότι η τρέχουσα εκστρατεία μας θα στηρίξει τα θεμέλιά της σε αυτήν την επιτυχία.

 

:: Αποκτήστε πρόσβαση στον ιδιωτικό χώρο των επίσημων εταίρων της εκστρατείας

View all partners in alphabetical order

Εταίροι (Τα προφίλ είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα)