Αρχική Σελίδα :: ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ :: Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι

Εθνικοι Εστιακοι Πολοι

Οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι του EU-OSHA είναι οι βασικοί εταίροι για την υλοποίηση της εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας. Οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι συνήθως ανήκουν σε ή είναι ο σημαντικότερος οργανισμός για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε κάθε χώρα. Ορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση ως επίσημοι εκπρόσωποι του EU-OSHA στη χώρα αυτή. Με την ιδιότητα αυτή, οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό της εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Οι Εθνικοί Εστιακοί Πόλοι δεν οργανώνουν μόνο μια μεγάλη ποικιλία από δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας, συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του συνόλου των δράσεων που περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Υποστηρίζουν ακόμα τις πρωτοβουλίες του EU-OSHA παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση και παρατηρήσεις ή σχόλια ενώ συνεργάζονται με εθνικά δίκτυα, μεταξύ άλλων με κυβερνητικές αρχές και εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο της χώρας σας, κάντε κλικ στο αντίστοιχο προφίλ Εθνικού Εστιακού Πόλου παρακάτω.

 

:: Αποκτήστε πρόσβαση στον ιδιωτικό χώρο των Εθνικών Εστιακών Πόλων

Εθνικοί εστιακοί πόλοι (Τα προφίλ είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα)