Αρχική Σελίδα :: ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ :: Εταίροι από τα μέσα ενημέρωσης

Εταιροι απο τα μεσα ενημερωσης

Οι εταίροι από τα μέσα ενημέρωσης συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα της εκστρατείας, χρησιμοποιώντας διάφορους διαύλους τους για διαφήμιση και προώθηση της εκστρατείας. Οι εταίροι από τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν μια αποκλειστική ομάδα δημοσιογράφων και συντακτών από ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προαγωγή της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Η σύμπραξη αφορά αποκλειστικά μέσα επικοινωνίας ή εκδόσεις που προσφέρονται και μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην εκστρατεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της ιδιότητας του εταίρου από τα μέσα ενημέρωσης και για τον τρόπο υποβολής αίτησης, βλέπε την προσφορά σύμπραξης με μέσα ενημέρωσης για την εκστρατεία (διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα).

 

:: Αποκτήστε πρόσβαση στον ιδιωτικό χώρο

Εταίροι από τα μέσα ενημέρωσης (Τα προφίλ είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα)