Forside :: Kampagnepartnere :: Nationale knudepunkter

Nationale Focal Points

EU-OSHA's Focal Point er de centrale partnere i forbindelse med gennemførelse af kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø". Et Focal Point er typisk den førende arbejdsmiljøorganisation i et land. Focal Points udpeges af hver statslig myndighed til at være officiel EU-OSHA-repræsentant i det pågældende land. Som sådan har Focal Points ansvaret for at koordinere kampagnen "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" på nationalt plan.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Focal Points arrangerer ikke blot en lang række kampagneaktiviteter, men er også dem, der yder det største bidrag ved gennemførelse af agenturets arbejdsprogrammer i al almindelighed. De støtter EU-OSHA's initiativer med oplysninger og feedback og arbejder sammen med nationale netværk, herunder statslige myndigheder, og medarbejder- og arbejdsgiverrepræsentanter.

Hvis du gerne vil i kontakt med dit nationale Focal Point, kan du klikke på profilen for det pågældende knudepunkt nedenfor.

 

:: Adgang til privat område for de nationale Focal Points

Nationale knudepunkter (Profiler findes kun på engelsk)