Úvod :: Stres při práci

Stres a psychosociální rizika

Potentially stressful working environment

Věděli jste, že stres je druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém související s prací v Evropě?