Úvod :: Partneři kampaně :: Národní kontaktní místa

Národní kontaktní místa

Kontaktní místa agentury EU-OSHA jsou klíčovými partnery při realizaci kampaně Zdravé pracoviště. Kontaktním místem je obvykle hlavní organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v dané zemi. Kontaktní místa jsou jmenována jednotlivými vládami jako oficiální zástupci agentury EU-OSHA v příslušné zemi. Proto mají odpovědnost za koordinaci kampaně Zdravé pracoviště na vnitrostátní úrovni.

Group photo of Focal Points in Bilbao

Kontaktní místa nejen pořádají širokou škálu činností kampaně, ale také se obecněji rozhodujícím způsobem podílejí na provádění pracovních programů agentury. Iniciativy agentury EU-OSHA podporují prostřednictvím informací a zpětné vazby a spolupracují s vnitrostátními sítěmi, včetně orgánů státní správy a zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pokud chcete kontaktovat své národní kontaktní místo, klikněte na profil příslušného kontaktního místa níže.

 

:: Přístup do soukromé sekce pro národní kontaktní místa

Národní kontaktní místa (Profily jsou pouze v angličtině.)