Начало :: Партньори на кампанията :: Медийни партньори

Медийни партньори

Нашите медийни партньори си сътрудничат с нас за повишаване на осведомеността по темите на кампанията, като използват различните си канали за реклама и популяризиране на кампанията. Медийните ни партньори включват изключителен набор от журналисти и издатели от цяла Европа, интересуващи се от насърчаване на безопасността и здравето при работа.

Партньорството е запазено за търговски обекти или публикации на медиите, които желаят и могат да вземат съществено участие в кампанията.

За допълнителна информация относно ползите от това да станете медиен партньор и за начина на кандидатстване вижте предложението за медийно партньорство в кампанията (само на английски език).

 

Влезте в частната зона на медийните партньори

Media Partners (Профилите са само на английски език)